Skočiť na hlavný obsah

Uvítanie. Pomaly ďaleko zájdeš.

Táto stránka bola založená ako písaná podoba cyklu relácií Politické mimovládky na Slobodnom vysielači. Myšlienky načrtnuté v reláciách po spätnej väzbe sumarizuje a podáva zhustenou faktografickou formou. Zatiaľ sa však na nej významne pracuje.

Relácie

Doteraz odvysielané diely cyklu:

  1. Ideológia 1 - Čo presadzujú?, 8. februára 2019
  2. Ideológia 2 - Čo presadzujú?, 21. februára 2019
  3. Metódy 1 - Prosociálne aktivity a politika, 3. marca 2019
  4. Metódy 2 - Ako politické mimovládky vplývajú na mladú generáciu, 13. apríla 2019
  5. Metódy 3 - Spojenci politických mimovládok, 3. mája 2019
  6. Metódy 4 - Politické mimovládky v politickej kampani, 17. mája 2019
  7. Financie 1 - Peniaze a vplyv oligarchov, 21. júna 2019
  8. Financie 2 - Epicentrum globálnej oligarchie, 20. septembra 2019