Politické mimovládky

Keby náhodou ešte niekoho zaujímali dáta...

Otázky

Prečo odlišovať politické mimovládky?

Prinášajú jednostranné argumenty v prospech vyhranených politických prúdov. Alebo sa rovno zúčastňujú politického boja za ich stranu. Mali by sme si klásť otázky.

Sú skutočne občianske?
Ak slúžia občanom, ako o sebe prehlasujú, mali by byť aj občanmi platené. V opačnom prípade: Koho chlieb ješ, toho pieseň spievaj. A potom sú "občianske" len nastrčene.
Pôsobia v slovenskom záujme?
Ak ich zdroje financovania nie sú zo Slovenska ale hlavne zahraničné, potom pôsobia primárne nie v slovenskom ale cudzom záujme.
Majú americkú DNA?
Ak v počiatkoch vznikali dominantne z americkej finančnej podpory, potom sa budú dlho cítiť zaviazané amerických záujmom. Aj keď to môže byť proti väčšinovým očakávaniam spoločnosti.
Stojí za nimi Soros?
Nikým nevolený zahraničný magnát presadzujúci cez "mimovládky" svoje jednostranné politické a ideologické vízie v malej krajine, častokrát proti vôli väčšiny ľudu... Ako reálna je to pravda?

Subjekty

Ktoré to sú?

Identifikovali sme dve hlavné skupiny politických mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa kultúrno-etickými, geopolitickými alebo ekonomickými témami. Vychádzali sme aj z rebríčkov najcitovanejších analytikov.

Liberálne a prozápadné

Transistor Reform Reform Reform Reform Reform Reform Reform Reform Reform Reform Reform Reform Reform

Kresťanské a konzervatívne

Statamic SavvyCal Reform Tuple

Metóda

Sledovali sme ich peniaze

Citlivo vnímaj, čo donor sponzoruje. Zvlášť, ak sponzoruje pravidelne a vo veľkom.

1. Výročné správy
Prešli sme všetky ich verejne dostupné výročné správy, tie sme následne analyzovali a zamerali sa pritom na finančnú stránku.
2. Analýza transakcií
Z výročných správ sme zaznamenali celkové ročné príjmy. Ak boli rozpísané podrobne, zozbierali sme zoznam všetkých príjmových položiek.
3. Príjmy po rokoch
Tak sme mohli urobiť časové prehľady príjmov. Zhromaždené dáta poskytujú reprezentatívny obraz o finančných tokoch v celom sektore politických mimovládok.
4. Zoznam donorov
Z dát sme následne vytvorili zoznam všetkých donorov, spolu s prehľadmi ich darov, počtom i výškou príspevkov, percentuálnymi podielmi atď. V nominálnych i reálnych cenách.
5. Kategorizácia donorov
Donorov sme kategorizovali podľa rôznych pohľadov (geopolitického, občianskeho a sektorového), aby sme mohli urobiť prehľady, aké typy donorov financujú politické mimovládky.
6. Odpovede na otázky
To nám umožnilo odpovedať na otázky uvedené na začiatku - do akej miery sú politické mimovládky reálne občianske a koho záujem reprezentujú.

V skratke

Dáta v číslach

Základné parametre spracovaného súboru dát v rokoch 2000 - 2020 v reálnych sumách po zohľadnení inflácie.

Mimovládok
18
Výročných správ
211
Finančných transakcií
3 786
Celková suma
145 mil. Eur

Celkovo

Prehľad príjmov

Aké peniaze natiekli do liberálnych a prozápadných mimovládok?

Liberálne a prozápadné

Prehľad príjmov liberálnych a prozápadných politických mimovládok v rokoch 2000 - 2020, ak boli detailne popísané po jednotlivých transakciách. V reálnych cenách po zohľadnení inflácie k roku 2020. Po odpočítaní duplicít, ak si medzi sebou posielali prostriedky.

Pontis NOS Ekopolis CVO CPF LzLP Ineko ViaIuris NMS TransInt ODZ AFP POLP KIMRS
Vznik 1997 1997 1997 1999 2002 2005 1999 1997 1997 2002 2000 2002 2001 1999
2000 Nezverej. 7 113 295 € Nezverej. Nezverej. - - Nezverej. Nezverej. Nezverej. - 558 249 € - - Nezverej.
2001 Nezverej. 5 255 449 € Nezverej. Nezverej. - - Nezverej. Nezverej. Nezverej. - 332 793 € - Nezverej. Nezverej.
2002 Nezverej. 7 381 210 € 3 691 172 € Nezverej. Nezverej. - 377 491 € Nezverej. Nezverej. Nezverej. 91 583 € 106 070 € Nezverej. Nezverej.
2003 Nezverej. 4 472 483 € 1 659 923 € 130 330 € Nezverej. - 476 513 € Nezverej. Nezverej. Nezverej. 76 765 € 83 861 € 104 329 € Nezverej.
2004 Nezverej. 2 655 456 € 899 010 € 267 560 € Nezverej. - 521 684 € Nezverej. 115 883 € Nezverej. 134 815 € 39 375 € Nezverej. Nezverej.
2005 Nezverej. 1 764 813 € 1 564 291 € 916 966 € Nezverej. Nezverej. 440 598 € Nezverej. 193 885 € 164 958 € 295 240 € Nezverej. Nezverej. 93 056 €
2006 1 224 832 € 1 676 877 € 821 925 € 1 269 493 € Nezverej. Nezverej. 369 316 € Nezverej. 201 964 € Nezverej. 273 145 € 46 713 € Nezverej. 39 326 €
2007 Nezverej. 1 837 169 € 670 229 € 706 215 € 359 509 € Nezverej. 276 995 € Nezverej. 0 € Nezverej. 238 827 € 82 559 € Nezverej. 144 529 €
2008 Nezverej. 2 631 345 € 858 691 € 584 178 € 473 331 € Nezverej. 256 569 € 154 973 € 220 943 € Nezverej. 611 380 € 101 475 € Nezverej. 386 855 €
2009 Nezverej. 2 004 840 € 1 859 047 € 558 708 € 591 311 € Nezverej. 231 875 € 240 665 € 271 389 € 146 271 € 69 461 € 141 804 € Nezverej. 56 788 €
2010 Nezverej. 2 494 204 € 2 307 471 € 1 401 949 € 909 929 € Nezverej. 176 589 € 242 784 € 237 458 € 203 668 € 70 431 € 159 533 € Nezverej. 15 465 €
2011 Nezverej. 1 613 922 € 873 273 € 1 056 354 € 677 723 € Nezverej. 122 961 € 293 538 € 276 078 € 363 929 € 86 815 € 280 285 € Nezverej. 30 191 €
2012 Nezverej. 3 480 532 € 1 179 475 € 1 204 970 € 734 757 € Nezverej. 137 520 € 492 891 € 205 352 € 208 092 € 182 897 € 343 201 € Nezverej. 77 775 €
2013 Nezverej. 3 039 915 € 2 835 216 € 890 669 € 538 482 € Nezverej. 159 110 € 157 131 € 254 829 € 326 726 € 106 217 € 132 048 € Nezverej. 6 876 €
2014 Nezverej. 1 583 380 € 4 108 140 € 883 258 € 492 735 € Nezverej. 139 327 € 79 941 € 317 967 € Nezverej. 81 846 € 300 637 € Nezverej. 10 602 €
2015 Nezverej. 1 935 091 € 1 878 262 € 1 021 674 € 512 975 € 314 019 € 201 871 € 225 233 € 265 415 € Nezverej. 74 903 € 151 896 € Nezverej. 13 747 €
2016 Nezverej. 452 115 € 540 271 € 1 202 710 € 456 648 € Nezverej. 269 997 € 211 500 € 254 254 € Nezverej. 0 € 411 488 € Nezverej. 8 450 €
2017 Nezverej. 829 399 € 353 507 € 1 172 110 € 265 188 € Nezverej. 328 991 € 300 811 € 262 900 € Nezverej. 49 532 € 51 201 € Nezverej. 11 343 €
2018 Nezverej. 407 588 € 469 948 € 1 604 571 € 274 282 € 362 350 € 314 984 € 348 370 € 225 335 € Nezverej. 18 861 € 171 572 € Nezverej. 10 132 €
2019 4 642 885 € 674 668 € 1 285 416 € 1 858 607 € 362 818 € 470 136 € 327 209 € 467 533 € 368 571 € Nezverej. 19 383 € Nezverej. Nezverej. 13 860 €
2020 4 197 297 € 602 420 € 1 872 163 € 1 898 259 € 488 124 € 359 137 € 237 466 € 368 322 € 233 446 € Nezverej. Nezverej. 66 178 € Nezverej. 8 669 €
Celkovo 10 065 015 € 53 906 170 € 29 727 428 € 18 628 582 € 7 137 811 € 1 505 642 € 5 367 064 € 3 583 691 € 3 905 669 € 1 413 644 € 3 373 141 € 2 669 895 € 104 329 € 927 664 €
Priemer 3 355 005 € 2 566 960 € 1 564 601 € 1 034 921 € 509 844 € 376 410 € 282 477 € 275 669 € 244 104 € 235 607 € 177 534 € 157 053 € 104 329 € 57 979 €
Výročiek 3 21 19 18 14 4 19 13 16 6 19 17 1 16

Dáta

Odpovede

Na základe dát môžeme z pohľadu financií odpovedať na otázky z úvodu. Pozrime sa na podiely financií.

Otázka

Sú skutočne občianske?

Ak majú byť reálne občianske, musia byť financované občanmi. Ak budú financované z korporátnych a vládnych zdrojov - akože pre dobro občanov avšak často aj proti ich presvedčeniu - potom slúžia iným záujom.

Dáta

Liberálne a prozápadné

3% od občanov

V rokoch 2000-2020 zo 186 detailných výročných správ pre 14 mimovládok.

Kresťanské a konzervatívne

60% od občanov

V rokoch 2010-2019 zo 25 detailných výročných správ pre 4 mimovládky.

Odpoveď
NIE

Sú občianske len formálne. Za "občianskym" maskovaním presvitajú neobčianske záujmy často smerujúce proti vôli vačšinovej občianskej spoločnosti.

ÁNO prevažne

Sú prevažne občianske aj financovaním. Občianske financovanie spôsobuje u nich viditeľnejší súlad s vôľou väčšinovej občianskej spoločnosti.

Otázka

Pôsobia v slovenskom záujme?

Ak majú reprezentovať slovenskú občiansku spoločnosť, potom musia byť financované zo Slovenska. Ak budú financované zo zahraničných zdrojov, potom reprezentujú cudzie záujmy, ktoré môžu byť v rozpore so želaním slovenskej občianskej spoločnosti.

Dáta

Liberálne a prozápadné

15% zo Slovenska

V rokoch 2000-2020 zo 186 detailných výročných správ pre 14 mimovládok.

Kresťanské a konzervatívne

80% zo Slovenska

V rokoch 2010-2019 zo 25 detailných výročných správ pre 4 mimovládky.

Odpoveď
NIE

Sú slovenské registráciou. Reálne slovenský záujem reprezentujú, len ak je práve v zhode so záujmami zahraničných sponzorov. V opačnom prípade idú potichu alebo otvorene proti nemu.

ÁNO

Sú slovenské reálne. Aj v tejto oblasti možno vidieť súlad s vôľou väčšinovej občianskej spoločnosti.

Otázka

Majú americkú DNA?

V r. 1997 americká vládna agentúra USAID sformovala zámorské donorské organizácie, ktoré následne vytvorili Trust pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe s oficiálnym cieľom vybudovať silné mimovládne organizácie a tretí sektor. Neprekvapí, že mimovládky vzídené z tohto impulzu sa začali zapájať do politického boja v súlade s americkou zahraničnou politikou.

Dáta

Liberálne a prozápadné

40% z USA

= 57 miliónov Eur

V rokoch 2000-2020 zo 186 detailných výročných správ pre 14 mimovládok.

Kresťanské a konzervatívne

1% z USA

= 37 tisíc Eur

V rokoch 2010-2019 zo 25 detailných výročných správ pre 4 mimovládky.

Odpoveď
ÁNO

Americké peniaze ich postavili na nohy. A boli to také peniaze, že aj keď dnes už Američania ustúpili, stále je celkový americký podiel suverénne najväčší. S tým koreluje názorová orientácia.

NIE

Sú slovenské reálne. Povstali zospodu, od občanov. Nepotrebovali k tomu americké peniaze. Ich názory a činy sú na americkej zahraničnej politike nezávislé.

Detail

Liberálne a prozápadné

Podiel hlavných geopolitických aktérov na financovaní liberálnych a prozápadných mimovládok v rokoch 2000-2020.

Otázka

Stojí za nimi Soros?

Soros do svojej celosvetovej siete organizácií doteraz vlial desiatky miliárd dolárov. Na Slovensku ho zastupovala Nadácia otvorenej spoločnosti. Cez ňu a zo zahraničia, prichádzali od Sorosa na Slovensko v priebehu rokov desiatky miliónov Eur.

Dáta

Liberálne a prozápadné

30% zo Sorosej sféry

= 42,5 milióna Eur

V rokoch 2000-2020 zo 186 detailných výročných správ pre 14 mimovládok.

Kresťanské a konzervatívne

0% zo Sorosovej sféry

= 0 Eur

V rokoch 2010-2019 zo 25 detailných výročných správ pre 4 mimovládky.

Odpoveď
ÁNO

V zozname donorov Soros o rád prevyšuje všetkých ostatných sponzorov. Hlavne on vybudoval dnešné liberálne impérium, ktoré má vďaka jeho peniazom oveľa silnejšie postavenie, než by malo prirodzene.

NIE

Konzervatívne organizácie, ktoré sú kultúrne a hodnotovo oveľa bližšie väčšinovej občianskej spoločnosti, nedostali od Sorosa ani Euro. Aj vďaka tomu pracujú s rádovo menšími ročnými rozpočtami.

Detail

Politické mimovládky slúžia donorom ako inkubátory pre budúcich ministrov a štátnych funkcionárov. Ak výkonná sila nie je práve pri moci, má platené miesta, kde sa môže pripravovať na ďalšiu kariéru a posilovať svoj mediálny imidž filantropickými aktivitami. Alebo sú liahňou - ak sa ukáže nejaký vhodný kandidát, môžu mu vyrobiť pozitívne PR.

Z oficiálneho životopisu Zuzany Čaputovej

“V rokoch 2001 až 2017 spolupracovala s občianskym združením VIA IURIS, od roku 2010 ako advokátka. ”

  • George Soros

  • VIA IURIS

  • Zuzana Čaputová

Soros pre Via Iuris

Prehľad darov zo Sorosovej sféry vplyvu do Via Iuris v čase, keď tam pôsobila budúca prezidentka. V reálnych cenách po zohľadnení inflácie.

Príjem Via Iuris Sorosove dary Sorosov podiel
Spolu 2 899 760 € 897 097 € 30,9 %
2 008 154 973 € 80 708 € 52,1 %
2 009 244 003 € 96 619 € 39,6 %
2 010 255 785 € 117 298 € 45,9 %
2 011 300 286 € 108 436 € 36,1 %
2 012 539 597 € 162 475 € 30,1 %
2 013 199 188 € 117 281 € 58,9 %
2 014 288 359 € 0 € 0,0 %
2 015 340 004 € 87 148 € 25,6 %
2 016 255 427 € 53 723 € 21,0 %
2 017 322 138 € 73 407 € 22,8 %

Zhrnutie

Čo teda hovoria finančné dáta z výročných správ? Aké sú odpovede na otázky z pohľadu financií?

Liberálne a prozápadné
Kresťanské a konzervatívne
NIE

iba formálne

Sú občianske? ÁNO

prevažne

NIE

primárne

Pôsobia v slovenskom záujme? ÁNO

primárne

ÁNO

zásadnú

Majú americkú DNA? NIE

žiadnu

ÁNO

zásadne

Stojí za nimi Soros? NIE

vôbec

Stránku dopĺňame. Dáta postupne zverejníme k voľnému stiahnutiu v niekoľkých dňoch.